tf.parse_single_example

Tf Parse_single_exampletf.parse_single_example( serialized, features, name=None, example_names=None )

Sõeluge prototüübi näide.

Sarnane parse_example, välja arvatud:Tihedate tensorite puhul on tagastatud tensor sama kui parse_example väljund, välja arvatud see, et partii dimensiooni pole, väljundkuju on sama, mis on antud tihe_shape.Hõredate koguste korral kustutatakse indeksmaatriksi esimene (pakett) veerg (indeksmaatriks on veeruvektor), väärtusvektor ei muutu ja kuju vektori esimene (partii_suuruse) kirje (nüüd ühe elemendi vektor) kustutatakse.Toimivuse eeliseid näete, kui proovifototüüp paketiga parse_example pakitakse selle funktsiooni otsese kasutamise asemel.

parameeter:

  • serialized : Skalaarne stringitensor, järjestikune näide. Lisateavet leiate dokumendist _parse_single_example_raw.
  • features : dict kaardistab atribuudivõtme väärtusele FixedLenFeature või VarLenFeature.
  • Nimi: selle toimingu nimi (valikuline).
  • Näite_nimed: (valikuline) skalaarstringi tensor, seotud nimi.

tagastusväärtus:  • Dikteeritud kaardil on tensori ja hõredate tenorite väärtuste võtmed.

ebanormaalne:

  • ValueError : kui mõni funktsioon on vale.

Algne link: https://tensorflow.google.cn/versions/r1.8/api_docs/python/tf/parse_single_example?hl=et