texstudio viga: käsku ei saanud käivitada: pdflatex -synctex = 1 -interaction = nonstopmode '*'. tex

Texstudio Error Could Not Start CommandAvage terminal ja sisestage which pdflatex Leia käsu asukoht

which pdflatex

Klemmi väljund:

/Library/TeX/texbin/pdflatex

Seejärel lisage /Library/TeX/texbin/ keskkonnamuutujad TEEsudo vi /etc/profile

Lisage lõpusexport LATEX_HOME=/Library/TeX/texbin export PATH = $PATH:$LATEX_HOME

Laadige konfiguratsioonifail uuesti

source /etc/profile