Juurdepääs Springcloudi bussile

Springcloud Bus Access HttpKasuta versiooni

.version>2.2.2.RELEASE</springboot.version> .version>2.2.2.RELEASE</springcloud.version> org.springframework.cloud</groupId> spring-cloud-starter-bus-amqp</artifactId> 2.1.0.RELEASE</version> </dependency>

Veast teatamisel kasutatud konfiguratsioon:##rabbitmq related configuration, expose the endpoint of bus refresh configuration management: endpoints: web: exposure: include: bus-refresh #Modified configuration: ##rabbitmq related configuration, expose the endpoint of bus refresh configuration management: endpoints: web: exposure: include: bus-refresh endpoint: bus-env: enabled: true bus-refresh: enabled: true

Olen võrgus lugenud palju 405-st, kuid nende kasutatud meetodid ei tööta. Võib-olla on kõigil probleemi erinev põhjus. Kui minu konfiguratsioon ei suuda seda lahendada, palun ole teiste vastuste leidmiseks kannatlik.