Skripti jätkamiseks vajutage suvalist klahvi

Press Any Key Continue Scriptaknad aadressil:
pausi käsk
C:Documents and Settingsleeyouser>pause /?
Pause batch program and displays the following message:
Press any key to continue...


Kui te ei soovi väljundit 'Jätkamiseks vajutage suvalist klahvi ...', kuid soovite kuvada teabe väljundit:

echo your output message
pause>nul


seatud käsk

set / p input = 'Jätkamiseks vajutage palun suvalist klahvi ...'

linux all:
Süsteemil pole pausi käsku, mille saavutamiseks võite kasutada järgmist koodi:

#!/bin/bash

function pause(){
read -n 1 -p '$*' INP
if [[ $INP != '' ]] then
echo -ne ' '
fi
}

pause 'Press any key to exit...'