MATLAB-ruudu funktsiooni kasutamise kiirus

Matlab Square Function Usage ShorthandMATLAB- ruut Funktsiooni kasutamise lühikirjeldus:

Ruudu funktsiooni kasutatakse perioodiliste ruudukujuliste signaalide genereerimiseks ja selle helistamise süntaks on järgmine.1. f = ruut (a * t): genereerige perioodilise ruutlaine kindla perioodi ja tippväärtusega ± 1. Konstant a on signaali aja-domeeni skaala tegur, mida kasutatakse signaali perioodi reguleerimiseks. Kui a = 1, perioodiline ruutlaine perioodiga 2pi ja tippväärtusega ± 1.2.f = ruut (a * t, töö): genereerige perioodilise ruutlaine signaal kindla perioodi ja tippväärtusega ± 1. töö on signaali töötsükkel, see tähendab signaali positiivse osa osakaal tsüklis ja väärtus on (0, 100).Isiklik kontroll viga Programmi näide:
pilt
Programmi isikliku kontrollimise ajal ei saa horisontaaltelg saada punkti 2pi. Pärast kontrollimist leitakse, et joonisel (f) puudub funktsioon t, joonisel (t, f)

Isiklik kontroll õige Programmi näide:
pilt
a = 1, punkt = 2pi
a = 2, punkt = pi
a = 2pi, punkt = 1

Minu matlab valge, ainult isiklikele õppemärkmetele, viitamiseks neile, kes seda vajavad!