JMeter BeanShelli väide

Jmeter Beanshell AssertionRakendatav funktsioon: kui vastuse tekst sisaldab olekut: 0, on väide läbitud, vastasel juhul väide ei läbi ja vastuse tulemus prinditakse.

Varem kasutasin väites väidet otse. Kui väide ebaõnnestub, ei saa ma teada, mis viga on. Veateade: Test ebaõnnestus: tekst peaks sisaldama / 'status': 0 /BeanShelli väite abil saate printimise tulemuse kohandada, kui väide ebaõnnestub, ja printida vastus, nagu allpool näidatud:prev.getResponseDataAsString () #Hangi praeguse päringu vastuse tulemus

Failure, FailureMessage on BeanShelli väite spetsiifiline parameeter, mis määrab väite tõrke.

kood allpool:

prev.setDataEncoding('utf-8') //Resolve the problem of garbled response String json = prev.getResponseDataAsString() if(json.contains(''status':0')){ Failure=false }else{ Failure=true FailureMessage=json }