LeetCode 224 põhikalkulaatori Java juurutamine

Java Implementation Leetcode 224 Basic Calculator224. Põhikalkulaator

Rakendage lihtsa stringiväljendi väärtuse arvutamiseks põhikalkulaator.

Stringilaused võivad sisaldada vasakpoolseid sulgusid (, parempoolseid sulgusid), plussmärki +, miinusmärki -, mittenegatiivseid täisarvusid ja tühikuid.Näide 1:Sisend: '1 + 1'
Väljund: 2
Näide 2:Sisend: '2-1 + 2'
Väljund: 3
Näide 3:

Sisend: '(1+ (4 + 5 + 2) -3) + (6 + 8)'
Väljund: 23
Kirjeldus:

Võite eeldada, et kõik antud väljendid kehtivad.
Ärge kasutage sisseehitatud raamatukogu funktsiooni eval.class Solution { public int calculate(String s) { Stack stack = new Stack() // sign represents positive and negative int sign = 1, res = 0 int length = s.length() for (int i = 0 i