Sisse- / väljalülitamine suletud failis.

I O Operation Closed Filewith open(r'G:/1h.csv', 'w+', newline='') as c: writer_csv = csv.writer(c,dialect='excel' with open(r'G:/1h.txt', 'r', encoding='utf8')as f: print(f.readlines())

Viga: I / O toiming suletud failis.

ValueError IO operatsioon suletud failis näitab, et suletud andmed on töödeldud. Pythonis oleva lause with kontekst aitab töötlemisel, see tähendab, et selline olukord tekib siis, kui pythoni töötluskood pole joondatud.muutuda:with open(r'G:/1h.csv', 'w+', newline='') as c: writer_csv = csv.writer(c,dialect='excel' with open(r'G:/1h.txt', 'r', encoding='utf8')as f: print(f.readlines())

Saabviide: link .