klassi viga klassi org.codehaus.groovy.classgen.Verifier ei saanud lähtestada

Gradle Error Could Not Initialize Class Orggradle build käsk viga
Klassi org.codehaus.groovy.classgen.Verifier ei saanud lähtestada
Nagu joonisel näidatud (originaalpilt unustati salvestada, kuid nad kõik teatasid sarnastest vigadest)
pilt
Seda tüüpi lahenduse peamine põhjus on see, et Gradle ja jdk versioonid ei ühti, nii et ma laadisin alla ja installisin gradle-6.5 uusima versiooni (gradle-5.2 versioonist on varem teatatud) ja seejärel konfigureerisin tee , ei teata enam veast, tavapärasest toimimisest.