sündmused.js: 183 viska er; // Käsitsemata 'tõrke' sündmus ^ Viga: kuulake EADDRINUSE ::: 8080

Events Js 183 Throw Erevents.js:183 throw er // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8080 at Object._errnoException (util.js:1024:11) at _exceptionWithHostPort (util.js:1046:20) at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1351:14) at listenInCluster (net.js:1392:12) at Server.listen (net.js:1476:7) at Object. (E:Node4server2.js:14:8) at Module._compile (module.js:635:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:646:10) at Module.load (module.js:554:32) at tryModuleLoad (module.js:497:12) [Finished in 1.7s]

Sadam 8080 on hõivatud. Pordi vahetamine või pordiprotsessi sulgemine.