Veakirje - teha: ./libtool: käsku ei leitud

Error Record MakeVeateade:
./libtool –režiim = kompileeri arm-linux-gcc -O2 -I. -c ./jcapimin.c
make: ./libtool: käsku ei leitud
Jpeg-lähtekoodi koostamisel tekkis mul see probleem, kuna libtool ei olnud installitud.
Libtooli installimise sammud:

wget http://ftp.gnu.org/gnu/libtool/libtool-2.2.6a.tar.gz tar -zxvf libtool-2.2.6a.tar.gz ./configure --prefix=/usr/local make make install

Pärast installimise lõppu näete /usr/local/share/ kataloogi alla luuakse kaust libtool ja mõned failid kopeeritakse jpeg-i lähtekoodi kataloogi:root@ubuntu:/usr/local/share/libtool/config# cp config.sub config.guess /root/decodeporting/jpeg-6b

Järgmisena olge kindlasti JPEG lähtekoodi kataloogis make clean Konfigureerime muutujad ümber:make clean ./configure --prefix=/opt/libdecode --exec-prefix=/opt/libdecode --enable-shared --enable-static -build=i386 -host=arm

Lõpuks käivitage installikäsk:make make install-lib # Place library files and header files in the specified directory

pilt
Pärast installi lõppu näete, et määratud kataloogis genereeritakse teegi funktsioonid ja päisefailid:
pilt


Viideartikkel: