Funktsioonide find () ja rfind () vahe stringis C ++

Difference Between FindNii funktsioon funktsioon leidmine kui ka rfind tagastavad koha, kus märk stringis ilmub

Erinevus on selles, et leid on positiivne otsing ja rfind on pöördotsing, kuid lõppkokkuvõttesMõlema funktsiooni tagastatav positsioon on märgi ettepoole suunatud asend. Korduvate tähemärkide korral tagastab rfind () tagurpidi otsitud märgi edasi-asendis.Katsekood on järgmine:# kaasata
kasutades nimeruumi standard
int main ()
{
string str = '1234569789'
maksumus<maksumus<maksumus<maksumus<tagastage 0
}