Av_freep ja av_free erinevus

Difference Between Av_freepffmpeg soovitab av_freep, av_freep suudab lahendada kursori rippumise probleemi:

Avfreepi kasutamine on järgmine:int main() { int size = 100 uint8_t *data = NULL data = av_malloc(size) av_freep(&data) //av_free(data) return 1 }

Pärast av_freep kasutamist on andmed NULL ja av_free kasutades on wild pointer.Av_freep on rakendatud järgmiselt:void av_freep(void *arg) { void *val memcpy(&val, arg, sizeof(val)) memcpy(arg, &(void *){ NULL }, sizeof(val)) av_free(val) }

On näha, et kursori kustutamiseks on veel üks operatsioon.