c ++ vektorpopi eesmise koodi näide

C Vector Pop Front Code ExampleNäide 1: c ++ vektor pop esimene element

tundi::vektor<int>vect;vect.kustutada(vect.alustada());

Näide 2: vektor kustutab kindla elemendi

vektor.kustutada(vektor.alustada() + 3 ); // Neljanda elemendi kustutamine

Näide 3: kustutage eestpoolt vektorist c ++

// Esimese elemendi kustutaminevektor_nimi.kustutada(vektor_nimi.alustada()); // X -nda elemendi kustutamine algusest pealevektor_nimi.kustutada(vektor_nimi.alustada()+(x-1)); // Kustutamine viimasestvektor_nimi.pop_back();

Näide 4: vektor kustutab kindla elemendi

malli <tüübinimi T> tühine eemaldada(tundi::vektor<T>&vec,suurus_t pos) {tundi::vektor<T>::iteraator seda=vec.alustada();tundi::ette(seda,pos);vec.kustutada(seda); }