Pärast projekti Info.plist asukoha muutmist teatatakse veast. Faili Info.plist ei saanud avada, kuna sellist faili pole

After Changing Location InfoPärast faili Info.plist asukoha muutmist, see tähendab pärast faili Info.plist paigutamist vastloodud kataloogi kausta, kuvatakse tõrge käituse ajal

error: could not read data from '/Users/zhangshaoyu/Desktop/DemoCamera/DemoCamera/Info.plist': The file “Info.plist” couldn’t be opened because there is no such file.Lahendus: lähtestage faili Info.plist õige tee. Seaded on järgmised: